Preguntes Freqüents (F.A.Q)

Què és exactament l'Aula de Jazz?

És una escola de Jazz i músiques creatives constituïda com una Cooperativa que compta amb una infraestructura i un projecte completament preparat per a integrar-se de forma col·laborativa en qualsevol centre educatiu, especialment en centres educatius musicals. El nostre objectiu principal és cobrir la forta demanda en creixement que el Jazz i les Músiques Creatives estan tenint actualment en la nostra societat, complementant i potenciant l’oferta educativa d’aquells centres que desitgen actualitzar el seu projecte curricular a les noves perspectives de normalització del Jazz a les Ensenyances Professionals de Música. Aquest departament té la finalitat de complementar i reforçar l’oferta educativa actual mitjançant la incorporació d’un nou pla d’estudis en l’especialitat de Jazz, completament adaptat a les necessitats de qualsevol tipus de músic. Actualment, L’Aula de Jazz comparteix instalacions amb l’escola Spirit of St. Louis, que amb la seua activitat a la modalitat de ball Lindy Hop, conforma un espai de convivència on estan presents la creativitat, la proactivitat i la energia positiva.

Quins estils de música concrets puc estudiar a L'Aula de Jazz?

A L’Aula de Jazz, s’aprofundeix als estils mare de les músiques modernes; el Jazz, el Blues i músiques d’arrel com la música Brasilera que mitjançant l’estudi i l’aprenentatge idiomàtic del seu llenguatge, ens formarà una base sòlida que ens permet comprendre altres estils germans com el Soul, Funk, Rock, Fusió, Pop i altres estils actuals.

A la oferta formativa de L’Aula de Jazz, el ventall de possibilitats augmenta, ja que existeix la possibilitat d’aprofundir en estils i aspectes més concrets de forma més personalitzada per a cada alumne, més indicat per a perfils d’alumnes que ja tenen una idea més específica de la direcció que ha d’agafar la seua educació musical. A més a més i aprofitant el margen que ens proporciona la nostra llibertat acadèmica, especialment a les Classes Individuals d’Instrument, els alumnes poden acordar amb el professor la direcció educativa que es durà a terme, així com l’estil o especialitat concreta d’aquesta.

Per altra banda i en un futur pròxim, també s’oferiran cursos i tallers de Flamenc i Músiques Mediterrànies.

Qui pot estudiar a L'Aula de Jazz?

Qualsevol persona pot estudiar a L’Aula de Jazz independentment de la seva edat i nivell, bé siga amb l’objectiu de créixer musicalment, ampliar coneixements o preparar-se igualment per a realitzar la prova d’accés al Conservatori Superior en l’especialitat de Jazz, sense haver hagut de cursar les Ensenyances Professionals oficials amb anterioritat. L’Aula de Jazz, ens permet oferir una formació personalitzada a cada persona amb interés d’aprendre el funcionament del llenguatge de la improvisació i els fonaments del Jazz i la Música Creativa sense haver de dependre del reglament oficial. Per tant, podrem gaudir d’una llibertat acadèmica que ens permetrà apropar-nos més si cap, a les necessitats específiques de cada alumne.

Quina titulació ofereix L'Aula de Jazz?

A dia d’avui, no existeix un Grau Professional reglat i específic en l’especialitat de Jazz. A més a més, la titulació oficial de Grau Elemental, té una utilitat orientativa cap al Grau Professional i aquest, cap al Superior, on per accedir, s’ha de realitzar la prova d’accés al Grau Superior en l’especialitat de Jazz, independentment de que s’hagen obtingut les titulacions anteriors o no.

L’itinerari acadèmic de L’Aula de Jazz, està dissenyat i adaptat per a preparar als seus alumnes cap a la superació d’aquesta prova, per tant, s’obtindrà el Diploma de L’Aula de Jazz corresponent al Grau que s’haja cursat (Iniciació, Elemental i/o Professional), tractant-se d’una certificació acadèmica pròpia de l’escola i no oficial, al menys fins que els continguts de les ensenyances en la especialitat de Jazz no s’incloguen a les Ensenyances Professionals tradicionals i es normalitzen oficialment.

En tot cas, L’Aula de Jazz et prepara per a accedir a les Ensenyances Superiors de Jazz, on els estudis són oficials. Una vegada es finalitzen els estudis Superiors, la titulació que s’obté – Graduat Superior en Jazz – ja inclou els graus anteriors.

Es pot accedir a un curs específic del Grau Elemental o Grau Professional?

Sí, sempre que s’acredite la realització dels cursos anteriors o experiència equivalent.

 

Es poden cursar assignatures soltes al Grau Elemental?

No al cas de les edats corresponents al Grau. És fonamental que els alumnes amb edats compreses entre set i dotze anys es formen amb cadascuna de les tres assignatures que formen el grau. De no ser així, l’alumne es veuria afectat per carències futures a nivell cognitiu.

Amb el Grau Elemental per a Adults, sí és posible cursar l’Assignatura de Grau Elemental per a Adults o bé fer Classes Individuals d’Instrument (nivell elemental) sols en casos excepcionals. En casos no excepcionals, no és recomanable separar aquestes dues assignatures, ja que es trenca el disseny pedagògic del pla d’estudis de L’Aula de Jazz i açò crearà carències a l’aprenentatge de l’alumne.

Es poden cursar assignatures soltes al Grau Professional?

En aquesta Area, L’Aula de Jazz ha dissenyat i adaptat un sistema pedagògic propi que engloba l’Assignatura de Grau Professional, (assignatura que inclou distintes assignatures teòriques i pràctiques com combo/ensemble, improvisació, harmonia, educació auditiva, rítmica, noves tecnologies… en una sola) i les Classes Individuals d’Instrument, que actuen en sincronía i estableixen el reforç que qualsevol alumne de música necessita a la seua pròpia formació musical. Les dues assignatures estan directament vinculades i sincronitzades pedagògicament l’una amb l’altraMalgrat açò i en casos excepcionals on siga estrictament requerit per l’alumne, és possible cursar les assignatures de forma independent. En casos no excepcionals, no és recomanable fer-ho, ja que es trenca el disseny pedagògic del pla d’estudis de L’Aula de Jazz i açò pot crear carències tècniques, teòriques o pràctiques en el correcte aprenentatge de l’alumne en un futur.

Hi han proves d'accés per estudiar a L'Aula de Jazz?

Al present curs 2016/2017 no s’ha plantejat la realització de proves d’accés. Desde la nostra perspectiva, les proves d’accés han de tenir una finalitat inclusiva i no exclusiva i selectiva. La prova d’accés ha d’actuar com un filtre de nivells en benefici dels propis alumnes i de la seua adecuada ubicació educativa al nivell que millor s’adapte a les seues necessitats. Per tant i encara que no es realitzaran proves d’accés, es tindrà una conversa amb l’alumne (o pares), per a establir el nivell corresponent de cada estudiant.

Com puc matricular-me L'Aula de Jazz?

En uns dies informarem de com vos podeu matricular. De moment podeu contactar amb nosaltres i reservar la vostra plaça exposant la intenció de realitzar els cursos que desitgeu.

 

Com puc estar informat de les activitats i notícies que realitza l'Aula de Jazz?

Ben senzill!, només has de subscriure’t al nostre butlletí de notícies que apareix en diferents seccions de la nostra pàgina web incloent la pàgina d’Inici o la de Contacte. També pots seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook!, les xarxes socials són una eina fonamental per mantenir-te informat de les activitats i notícies més rellevants.

Més dubtes? Doncs no dubtes en contactar amb nosaltres!

Subscriu-te al nostre Newsletter!

Subscriu-te al nostre Newsletter!

Vos mantindrem informats de les novetats de L'Aula de Jazz

T'has subscrit amb èxit! Et mantindrem informat. Gràcies!