Filosofia i Valors

És el nostre compromís guiar a l’alumne cap a una educació musical a través de la passió per la pedagogia creativa, la qualitat del professorat i l’amor per la música com a carrera professional i creixement personal

Creiem fermament en la creativitat com a mitjà per a aconseguir el millor resultat, com a estímul fonamental en el desenvolupament de l’ésser humà i com a eina d’expressió a través de la llibertat d’imaginació, inspiració i genialitat de l’individu

Debem d’inculcar als nostres alumnes els valors ètics fonamentals de la nostra professió: el respecte, la perseverança, la comunicació, les relacions socials, la llibertat de creació, els hàbits de treball, la passió pel que fem…

L’equip docent de L’Aula de Jazz està format per pedagogs creatius en actiu i amb gran caràcter comunicador. Professionals de la màxima qualitat.

Ajudarem l’alumne a trobar la seua autonomia creativa i musical amb l’instrument perquè es senta més identificat i amb el qual establirà un vincle especial

Hem de despertar en l’alumne la necessitat de comunicar-se a través de la música, element que representa un complement extraordinari en la vida de qualsevol persona

Creiem fermament en què la comprensió de les músiques actuals és absolutament necessària per a la correcta formació musical de qualsevol alumne

Creiem en la llibertat d’innovació acadèmica com a camí cap a l’evolució de l’educació musical

És el nostre deure fomentar el respecte pels diferents estils musicals així com per la tradició històrica que representa el fonament i les bases teorico-pràctiques de la nostra professió

És la nostra responsabilitat desenvolupar en els nostres alumnes la sensibilitat i el pensament crític musical, aportant-los criteris de selecció encaminats cap a l’elegància i un gust musical selecte ben fonamentat

És el nostre compromís aconseguir la màxima qualitat educativa a través de la passió per la pedagogia creativa, la qualitat del professorat i l’amor per la música com a carrera professional

Creiem en l’adaptació i renovació pedagògic-curricular en funció de les necessitats actuals i de l’evolució de nostra societat

Apassiona't amb Nosaltres. Estudia a l'Aula de Jazz!