L'Aula de Jazz: Pla contra el Fracàs Escolar

Una de les propostes més interessants de l’Aula de Jazz és utilitzar la música com a eina per a superar el fracàs escolar.

Nombroses recerques demostren que l’estudi de la música fomenta una millora en els processos cognitius de l’individu, desperta la creativitat, la motivació i la capacitat de treball. Tot açò aporta a l’alumne una millora de les seues competències bàsiques, la seua capacitat per a resoldre problemes i la seua autonomia.

La música ofereix a l’alumne una dimensió única en el procés d’aprenentatge, ja que és una disciplina molt present en la vida dels xiquets i adolescents de la nostra societat (tant per les nombroses bandes musicals de les quals gaudeix la Comunitat Valenciana, com per la música en emissores de radi, discos etc…), per la qual cosa se senten molt identificats amb ella i suposa una motivació extra perquè el xiquet estarà predisposat des del primer moment.

Així doncs, l’Aula de Jazz treballa perquè els nostres xiquets i joves adquirisquen millors resultats acadèmics i personals, contemplant dos programes diferenciats segons el perfil de l’alumnat:

  • Alumnes amb fracàs escolar i que necessiten ser reorientats i motivats.
  • Alumnes que desitgen millorar el seu rendiment acadèmic i dur a terme estudis musicals.
  • Aquest plantejament es dirigirà als alumnes que el centre educatiu integrador propose segons la seua decisió interna.
La nostra proposta educativa compta amb diverses fases per a optimitzar resultats (fer clic en cada fase per obrir el desplegable):
Fase 1: La Motivació

Fase 1: La Motivació.D’una banda, el primer objectiu és que l’alumne adquirisca interès pels continguts. Hem de partir de la idea que un alumne desmotivat pels mals resultats acadèmics, necessita un al·licient atractiu per a despertar el seu interès. A l’Aula de Jazz hem elaborat un programa concorde al perfil de l’alumne o grup d’alumnes en qüestió, per a oferir plantejaments que els encuriosisquen. Així doncs, si l’alumne/s tendeixen a escoltar música moderna, clàssica, tradicional… se li plantejaran uns continguts en els quals les seues preferències musicals estiguen presents. Açò no vol dir que els gustos musicals de l’alumne vagen a determinar el procés educatiu-musical, si no que s’utilitzarà com a eina de motivació en la primera fase.

Fase 2: La Confiança

Fase 2: La ConfiançaUna vegada superada la Fase 1, l’alumne haurà adquirit una actitud positiva en les sessions, moment en el qual es procedirà a dur a terme continguts musicals segons el programa establit. Sempre des d’una perspectiva motivadora i lúdica, adaptant-nos a les necessitats de cada cas i en les situacions pertinents, prenent com a referència les músiques actuals per a la comprensió d’alguns continguts.

Fase 3: L'Aprofundiment i Creació
Fase 3: L’Aprofundiment i CreacióL’alumne haurà adquirit ja una dinàmica de treball, haurà estimulat la seua ment i es sentirà motivat. És el moment d’aplicar els seus coneixements i de ser partícip del procés formatiu. El xiquet formarà part del procés creatiu una vegada assimilades les eines oferides en la Fase 2. Aquesta situació comporta una retroalimentació positiva al procés d’aprenentatge i és el moment més satisfactori. És quan el xiquet entén que tot aquest procés és necessari per a poder desenvolupar i crear música, veient que el seu esforç té una recompensa satisfactòria.

 

D’altra banda, és remarcable que aquestes fases ja s’integren al nostre programa educatiu, per la qual cosa estan implícites en ell. Així doncs, a l’alumne de la l’Aula de Jazz se li inculquen en la seva formació aspectes i valors fonamentals que l’ajudaran en el seu desenvolupament com a estudiant. Aquest procés es duu a terme a través de la integració de la part instrumental (individual i col.lectiva) i el llenguatge musical creatiu des dels primers moments.

  • Dades de les proves d’Avaluació Diagnòstica 2012 revelaren la relació directa entre la pràctica musical i l’èxit escolar, demostrant que els alumnes que dediquen dues hores o més a la pràctica instrumental milloren els seus resultats en lingüística i matemàtiques.
  • Està demostrat que emprar la pràctica musical com a eina per pal·liar el fracàs escolar és positiu per al desenvolupament psico-intel·lectual i social dels estudiants.

Apassiona't amb Nosaltres. Estudia a l'Aula de Jazz!