Sobre L'Aula de Jazz

Entre els nostres objectius, es troba tant oferir una educació de màxima qualitat a tots aquells alumnes que desitgen cursar el Grau Superior de Jazz, com també oferir una formació per a l’alumnat que desitge cursar estudis de Jazz, Música Moderna i Creativa d’una forma polivalent, ordenada i equilibrada amb un mètode que compren les assignatures d’Instrument, Improvisació, Harmonia i Anàlisi, Conjunt Instrumental (Ensemble), Llenguatge Musical Creatiu (inclou Educació Auditiva entre altres aspectes), Història de la Música, Piano Complementari…

En l’actualitat i desde la implantació de la LOGSE, existeix la possibilitat de cursar l’especialitat de Jazz i Música Creativa als Conservatoris Superiors. D’ara endavant, a L’Aula de Jazz els alumnes de música podran decidir preparar-se per a cursar aquesta especialitat del Superior des de l’inici del Grau Professional (abans anomenat Grau Mitjà). L’Aula de Jazz també ofereix estudis de forma organitzada i personalitzada per a qualsevol perfil d’alumnat, independentment de l’edat i objectius de cada estudiant.

El programa educatiu de L’Aula de Jazz està dissenyat i desenvolupat per pedagogs i professionals experts en aquesta matèria, amb un bagatge multidisciplinari que impregna aquest pla d’estudis global i integrador. Un programa educatiu creat de forma sòlida i que cerca l’excel·lència formativa, aprofitant al màxim els avantatges pedagògics que ofereix la Música Creativa.

L’equip docent de L’Aula de Jazz està format per professionals de màxima qualitat. Pedagogs creatius en actiu amb un gran caràcter comunicador, una trajectòria musical immillorable, molta energia positiva i il·lusió impulsades per una gran motivació pedagògica i personal. És la filosofia principal d’aquest Departament, que busca l’eficiència i els resultats sense perdre la qualitat humana que entre moltes altres coses, ens permet gaudir de l’ensenyament a la mateixa vegada que els alumnes gaudeixen de l’aprenentatge.

A l’Aula de Jazz, la música es presenta finalment sense cap tipus de limitacions per a donar lloc a un nou model pedagògic que formarà una nova generació de músics amb una visió musical completa i un sistema d’aprenentatge àmpliament millorat. Aquest és l’angle des del qual concebem l’educació musical, amb l’únic propòsit d’oferir a l’alumne un ampli ventall de possibilitats. Una formació més completa d’horitzons amplis que li permetran entendre la idea de la música de forma íntegra i conscient.

L’Aula de Jazz es troba al centre de València, al carrer Dènia 32, del emblemàtic barri de Russafa, rodejada de serveis de transport públic (Renfe, Metro, Autobús, Valebisi), permetent als nostres alumnes accedir de forma còmoda i propera donada la seua ubicació. L’accessibilitat és immillorable!

Apassiona't amb Nosaltres. Estudia a l'Aula de Jazz!