Classes Individuals d'Instrument - Grau Professional

SaxoAssignatura fonamental que aprofundeix en la relació directa de l’alumne amb el seu instrument, focalitzant especialment a la tècnica i estètica concreta de cada instrument. A L’Aula de Jazz es poden estudiar instruments com Saxòfon, Clarinet, Flauta, Trompeta, Trombó, Guitarra, Piano, Veu, Contrabaix i Baix Elèctric o bé, qualsevol altre tipus d’instrumentista amb interés per aprendre el funcionament del llenguatge de la improvisació i els fonaments del Jazz i la Música Creativa. Aquestes sessions pretenen focalitzar tota l’atenció del professor sobre només un alumne amb un seguiment personalitzat en cada cas. Els continguts depenent de cada cas, podran ser tant teòrics com pràctics, donant especial importància a la part pràctica. Així mateix, a L’Aula de Jazz, els continguts de les assignatures grupals estan sincronitzats amb els continguts de caràcter general de les Classes Individuals d’Instrument. D’aquesta forma, es cuida que l’alumne mantinga sempre un ordre d’aprenentatge coherent, paulatí i complet.

Existeixen 3 modalitats principals per a alumnes individuals depenent de cada cas:

  • Modalitat 1: Classes Setmanals d’1 hora de durada
  • Modalitat 2: Classes Quinzenals d’1 hora de durada
  • Modalitat 3: Classes Quinzenals de 2 hores de durada (recomanada sols per a casos especials)

Dirigit a:

  • Totes aquelles persones que desitgen endinsar-se al món del jazz, des de nocions elementals fins a un nivell professional, mitjançant una mecànica d’estudi per conceptes i ben organitzada
  • Tots aquells alumnes que desitgen accedir al Grau Superior del Conservatori en l’especialitat de Jazz
  • Alumnes que desitgen accedir a un nivell de perfeccionament musical dintre del món de la música moderna i creativa
  • Alumnes que  hagen tingut algun tipus d’experiència musical i desitgen aprofundir i créixer
  • Alumnes que tinguen el títol de Grau Prefessional o Superior de clàssic i vulguen endinsar-se al món de la música creativa i la improvisació
  • Tot aquell que desitge comprendre l’aprenentatge de la música d’una forma polivalent i equilibrada

Equip Docent de Grau Professional

Classes Individuals d'Instrument

Eva Romero

Cant

 

Vicent Pérez

Trombó
 

Josvi Muñoz

Accés al Superior
Saxo / Clarinet

Federico Nathan

Corda Moderna
 

Lluís Llario

Contrabaix i Baix Elèctric

David Martínez

Trompeta

 

Apassiona't amb Nosaltres. Estudia a l'Aula de Jazz!