Assignatura de Grau Professional

(Preparació a les Proves d'Accés al Grau Superior - Jazz)

L’assignatura de Grau Professional de Jazz, es forma mitjançant un programa didàctic dirigit tant a la preparació d’alumnes interessats a cursar l’especialitat de Jazz en el Grau Superior (on aquesta especialitat és oficial), així com a establir un procés fonamentat de formació professional per a músics que desitgen créixer en el camp dels estils afins a la Música Creativa com el Jazz, Rock, Blues, Músiques Llatines, etc..

Aquesta assignatura, compren l’aprenentatge del Jazz i la Música Creativa d’una forma multi disciplinar, amb continguts d’aquelles assignatures que estructuren un Grau Professional de Jazz tals com a Llenguatge Musical, Improvisació, Harmonia, Conjunt Instrumental (Ensemble), Educació Auditiva, treballant conceptes com la transcripció, el repertori, la informàtica Musical i molts uns altres relacionats. Totes aquesta assignatures estan concPerfeccionamiento-Homapageentrades en una sola amb una durada de 2 hores setmanals, on s’expliquen i es practiquen els conceptes que pertanyen a cada assignatura amb treballs assignats per a realitzar a casa. Per a realitzar aquesta assignatura es recomana una dedicació com a mínim d’1 hora diària.

Es tracta d’un cicle de 3 cursos anuals amb una configuració de classes col·lectives d’un màxim de 8 alumnes per grup. Els cursos són teòric-pràctics i cada grup està construït com a formació instrumental (ensemble/blegue/conjunt instrumental). Durant aquests 3 cursos, estudiarem els conceptes teòric-pràctics necessaris per a realitzar la prova d’accés al Superior d’aquesta especialitat amb èxit entre altres objectius de creixement.

La metodologia i forma de treball es fonamenten en diferents aspectes:

 • Aspectes Teòrics:

Recolzats amb materials elaborats al llarg de més de quinze anys d’experiència en el camp pedagògic de continguts de Grau Professional Jazz, amb una renovació de material didàctic constant. Els materials estan ordenats des de conceptes més simples fins als més complexos, sobre la base d’una progressió lògica i per passos. Es tracten els conceptes de forma aïllada i integrant-los a poc a poc, arribem a aplicar-los de forma pràctica.

 • La Pràctica:

Una vegada entés cada concepte, el passem a la pràctica amb la finalitat d’interioritzar-assimilar cadascun d’ells mitjançant un procediment d’exposició d’un concepte – pràctica del concepte exposat, a través de l’acompanyament dels nostres companys mitjançant el Conjunt Instrumental (Combo/Ensemble) format en cada grup.

 • Conjunt Instrumental (Combo/Ensemble) integrat en l’assignatura:

Treballarem els conceptes mitjançant un conjunt instrumental amb el qual aplicarem la teoria apresa i on a més, entraran en joc els elements fonamentals que ha d’aprendre qualsevol músic: la interacció amb el grup, aprendre a escoltar, la complicitat, comunicació, respecte mutu, etc. Tots ells elements essencials per a poder créixer musicalment i que ens permitiran gaudir de l’après durant les nostres hores d’estudi.

 • Pla d’estudis:

Per dur a terme aquest procés, s’ha configurat un pla d’estudis complet, així com programacions didàctiques on s’estableix un ordre entre cada concepte i cada assignatura, d’una forma metòdica i gradual perquè el treball de l’alumne tinga sempre una adreça clara i productiva.

Dirigit a:

 • Totes aquelles persones que desitgen endinsar-se al món del jazz des de un nivell elemental fins a un nivell professional
 • Tots aquells alumnes que desitgen accedir al Grau Superior del Conservatori en l’especialitat de Jazz
 • Alumnes que desitgen perfeccionar-se musicalment
 • Alumnes que no tenen cap títol reglat però hagen tingut algun tipus d’experiència musical i amb la intenció de crèixer
 • Alumnes que tinguen el títol de Grau Professional o Superior de clàssic i vulguen endinsar-se al món del Jazz i la improvisació
 • Professors de Música Clàssica que desitgen ampliar els seus coneixements i fronteres tant musicals com expressives
 • Tot aquell que desitge aprendre música creativa d’una forma polivalent i equilibrada

Perfil del Professor: Josvi Muñoz

Cursos de Preparació a les Proves d'Accés al Conservatori Superior - Jazz

Josvi Muñoz

Llicenciat en Saxo Tenor amb la qualificació “Magna Cum Laude” pel “Berklee College of Music” (Boston, Massachussets), en l’especialitat de “Performance” (Instrumentista). Llicenciat en Clarinet pel Conservatori del Lliceu de Barcelona. Becat pel Berklee College of Music i l'Institut Valencià de la Música.

Estudis amb músics i educadors de gran reconeixement internacional com George Garzone, Bob Mintzer, Frank Tiberi, Ed Tomassi, Joe Lovano, Shanon Le Claire, Greg Fritze, Jerry Bergonzi, Jose Rafael Pascual Vilaplana, entre molts altres.

Ha col·laborat i realitzat gires amb projectes de diferents estils i cultures com Soledad Giménez, Armando Manzanero, Revolver, Teatres de la Generalitat Valenciana, Joan Soler, Sheila D. Wheat (James Brown), John Serry (Nominació a un Grammy), Jaume Pedrós, Wanda Jackson (Elvis Presley), Trevor Murrell (Joe Cocker, Sade…), Gabriel Schwartz, Sedajazz Big Band, Boney M., Michael Mossman, Jonás Trueba, Orlando Bonzi, Jacopo Mezzanotti, Carmen Woodruff…

Nombroses gravacions d’estudi per a diferents artistes, tv, ràdio, etc. Ha dirigit diferents Big Bands com Benifajazz Big Band, Big Band Nou Mil.leni, Josvi Muñoz Big Band, Sedajazz Big Band, Big Band del Taller de Sedajazz, Black Cat’s Big Band, Big Band de la UJI. Com a compositor ha compost i arreglat per a molts tipus de formacions i estils com Big Band, Banda Simfònica, Ensembles de Jazz i Banda Sonora (Televisió i Teatre).

Com a docent, ha impartit classes i màster classes en nombroses institucions del nostre país i Portugal al llarg dels últims 15 anys. Actualment lidera els seus propis projectes musicals i és Director Creatiu i Professor de L’Aula de Jazz.

Apassiona't amb Nosaltres. Estudia a l'Aula de Jazz!